ชนพื้นเมือง ภาษา และศาสนา
ประเพณีและความเชื่อ
ของดีศีขรภูมิ
พิธีกรรมที่ควรรู้
สมุดเยี่ยม
กระดานข่าว
ห้องสนทนา
 
 
 
ศูนย์การเรียนชุมชน ศบอ. ศีขรภูมิ
 
 


 

    ในสถานการณ์ปัจจุบันการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ของชีวิตอย่างหนึ่งเป็นพื้นฐาน ของสาขาอาชีพ มากมายหลายคน
จึงหันมาหาความรู้เข้าสู่ตนเองมาก ยิ่งขึ้นโดยการศึกษาเล่าเรียน
ในระดับที่สูงขึ้น หลากหลายสาขา ....วิชาที่เรียนแล้วแต่ว่า ความ
สามารถของตนเองถนัดในทางใด เช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ทัน
สมัยพัฒนา อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การนำเอา ..เทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาช่วยใน การดึงดูดความน่าสนใจของคนในปัจจุบันจึงมีมากขึ้น
เช่น Internet นับว่ามีความ สำคัญอย่างยิ่งในการที่จะสืบค้นข้อมูล
เกี่ยว กับการศึกษาและได้ผลดี เป็นที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นงาน
ของทางภาครัฐ และเอกชน ล้วนจำเป็นที่จะต้องใช้ คอมพิวเตอร ์
และ Internet ทั้งสิ้น

          ประโยชน์ของการศึกษามีมากมายและมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการดำเนินชีวิต เว็บไซต์แนะนำ " ศูนย์บริการ การศึกษานอก
โรงเรียนอำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์" จึงได้ นำเสนอข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ต่อผู้สนใจและต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา
ระดับอื่น ๆ

"ขอขอบคุณที่มาเยี่ยมชม"

 
  ฝากข้อความ
Name:
E-mail:
ข้อความ

 
ลิงค์เว็บห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" คลิกที่นี่
กิจกรรมของห้องสมุด "เฉลิมราชกุมารี"
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอศีขรภูม 

Visitor Counter :

 
 
 

 

 

.
Webpage Designed by Manit Srakaew ,Sikhoraphum, Surin,Thailand
Thank you that you visit our website.
Webmaster : manit.sk@chaiyo.com & srikhoraphum@thaimail.com